ООО IC Center

Баку

ООО IC Center

IC Center 2002-ci ildə Azərbaycanda yaranmış Transmilli Holdingdir. Bu gün korporasiyanın müxtəlif fəaliyyət sferasında 10 törəmə müəssisəsi vardır.Daşınmaz əmlak,Turizm,elmi-tədqiqat və s.sahələri əhatə edən çoxşaxəli transmilli nəhəngə çevrilmişdir.İstehsal gücləri dünyanın 5 kontingetində yerləşmişdir.Şimali Amerika,Asiya,avropa,Avstraliya və Afrika.

Korporasiya həmçinin öz əməkdaşlarının təhsilinin təkmilləşdirilməsinə çox böyük qayğı göstərir.1998-ci ildə dünyanın aparıcı 10 marketoloq və psixoloqu tərəfindən "Uğur Sistemi" adı altında çox uğurlu təlim sistemi işlənib hazırlanmışdır.Bu sistem hər bir əməkdaşa qısa vaxt ərzində öz biznesini qurmaq,yüksək gəlir əldə etmək imkanı verir.Bu təlimlər yerli,regional və beynəlxalq səviyyədə həyata keçirilir.Təlimlər pulsuzdur,baxmayaraq ki,bu təlimlərin keçirilməsi çoxlu pul tələb edir.

Şirkət xeyriyyə məqsədləri üçün də çox böyük vəsait sərf edir.Məktəb tikintisini maliyyələşdirmiş,əlil və az təminatlı ailələrə kömək və təbii fəlakətərin nəticələrini aradan qaldırmaq üçün sosial proqramların həyata keçirilməsində yaxından iştirak etmişdir.Korporasiyanın xeyriiyə məqsədilə xərclədiyi ianələrin məbləği 200 mln Yuan-dan çoxdur.

Вакансии компании

от 500 до 700 AZN
Баку